Aman cânâ beni şâd et

2011-10-01 12:09:00
Aman cânâ beni şâd et |  görsel 1

Aman cânâ beni şâd et.
Terahhûm eyle imdâd et.
Dilersen terk-i kast eyle.
Bana sen kıyma, azâd et.

Firâkınla perişânım.
Sana olsun fedâ, cânım.
Geçip cevr-i sitemden gel,
Mürüvvet eyle, insâf et.

Beste: Fehmi Tokay
Makam: Bûselik
Usûl: Curcuna
Seslendiren: Kâmuran Akkor

 

0
0
0
Yorum Yaz